Ông chủ East West Brewing: Đam mê thể nghiệm cái mới

Ông Trương Thế Lộc (phải) tại nhà máy bia thủ công East West Brewing Chúng tôi đến East West Brewing (EWB) vào những ngày quán chưa chính thức khai trương, một vài hạng mục thi công còn đang hoàn thiện nhưng những tín đồ bia thủ công (craft beer) đã lui tới khá thường xuyên…Thêm