Tôi thèm cuộc sống quá…

Hôm nay, tôi bắt đầu viết lại một bài chân dung từ bài phỏng vấn. Khá khó khăn để bắt đầu lại với con chữ khi lâu ngày đã bỏ rơi, không chăm sóc. Chữ, nghĩa như một người bạn khó tính hay dỗi hờn. Không chăm sóc, không vuốt ve thì giận dỗi, cau…Thêm