iPhone XR chính hãng giảm 40%: Một chiến lược tự sát của Apple

Cổ phiếu Apple đã giảm 26% vào tháng 10/2018, và sẽ còn tiếp tục giảm, theo dự báo của Forbes. Nguyên nhân có thể đến từ các yếu tố khách quan như cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, đồng thời, cũng đến từ những chiến lược sai lầm của Apple. Theo báo cáo của Bloomberg…Thêm