Samsung có giám đốc ngành di động mới

Samsung Electronics bổ nhiệm ông Roh Tae-moon trở thành giám đốc mảng di động mới, thay cho ông DJ Koh – người sẽ tiếp tục lãnh đạo bộ phận truyền thông và mảng CNTT của chaebol Hàn Quốc.Thêm