Con người đang quay lại với điều cơ bản, bỏng rát nhất: Cuộc chiến sinh tồn

Nổi bật

Một phái đoàn các nhà khoa học xã hội được đưa đến tâm chấn, sẵn sàng ghi lại cuộc khủng hoảng, đứt gãy trong mối quan hệ giữa người và người trong thảm họa. Thế nhưng, những điều họ ghi nhận được thật sự kỳ lạ.