Khi chiếc dù không để che mưa nắng, chúng che chắn cho nền dân chủ của người Hong Kong

Nổi bật

Ở Hong Kong, những chiếc dù không chỉ để che mưa nắng. Chúng đã trở thành công cụ để biểu lộ, quyền riêng tư, tự vệ. Và điều đó biến những chiếc dù trở thành một trong những nhân vật chính trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ làm rung chuyển hòn đảo này suốt 3 tháng qua.